Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Energetika

Kulcsszereplő lehet a biogáz az energiafüggetlenedési törekvésekben

Az orosz-ukrán háború felerősítette az energiafüggetlenedési törekvéseket, amelynek uniós és hazai szinten is a biogáz lehet az egyik kulcsszereplője.

A termelési kapacitások hazai növeléséhez ugyanakkor kiszámítható jogszabályi környezetre, valamint a származási garancia uniós jogszabályokban már előírt kiterjesztésére lenne szükség a kelet-közép-európai régióra fókuszáló PRM-CEE tanácsadó cég energiapolitikai szakértője szerint.

Az Európai Unió évek óta törekszik arra, hogy globális vezető szerepet tölthessen be a megújuló energiaforrások előállításában és hasznosításában, valamint támogassa a Párizsi Klímaegyezményben vállalt kibocsátáscsökkentési célok teljesítését. Az orosz-ukrán háború miatt Európa-szerte még fontosabbá vált az energiafüggetlenség kérdése, és ez tovább növelte a megújuló energiaforrások szerepét.

Az energiafüggetlenedésben a biogáz is fontos szereplő lehet, hiszen az unión belül előállított biogázok mennyisége évről évre növekszik, és egy hatékonyan hasznosítható megújuló energiaforrásról van szó. Pomozi Tünde, a PRM-CEE tanácsadó cég energiaügyi szakértője szerint Magyarországon is jelentős a megújulókon belül a biomassza részaránya, és további lehetőségek vannak a hazai biomassza alapú energiába történő beruházásokban.


Mi a származási garancia?

A származási garancia (GO) egy olyan elektronikus dokumentum, amely hitelesen tanúsítja a végső fogyasztó felé, hogy az energia egy meghatározott részarányát vagy mennyiségét megújuló forrásból állították elő. A GO tehát egy olyan piaci jellegű szabályozási eszköz, amely

  • bevételi forrást jelent a termelőknek, ezáltal hozzájárul a megújuló energiatermelés arányának növeléséhez;
  • a cégeknek, ipari szereplőknek pedig lehetőséget biztosít arra, hogy hitelesen tanúsítsák karbonsemlegességi törekvéseiket.

A kereslet a hiteles és jól ellenőrizhető származási garanciákra az utóbbi években egyre nagyobb mértékben növekszik.


A megújuló gázok határokon átnyúló kereskedelmének elősegítéséhez, valamint további beruházások ösztönzéséhez azonban a befektetőknek és a piacnak egy stabil, egységes és kiszámítható jogszabályi környezetre lenne itthon szüksége. Ennek egyik fontos lépéseként a biometán termelés után kiadható származási garancia (GO) mielőbbi igénylésének lehetővé tétele egyértelmű pozitív jelzés lenne a piac felé mind termelői, mind pedig vásárlói oldalról nézve.

PRM-CEE szakértője szerint azért is lenne különösen fontos ez, mert az uniós szabályozás 2021 júniusától kötelezően előírja a tagállamoknak származási garanciák megújuló gázokra való kiterjesztését. A helyben előállítható biogáz nagy potenciállal rendelkezik az önellátás biztosítására, amely egyben munkahelyeket és hozzáadott értéket is teremt a vidéki térségekben a körforgásos gazdaság céljával összhangban. A komparatív előnyökre építve a biogáz olyan környezet- és klímabarát energiatermelési forma, amely a végfelhasználók szempontjából nem igényli a meglévő infrastruktúra módosítását vagy egyéb speciális berendezéseket, mivel közvetlenül a földgázhálózatba táplálható. A biometán a földgázzal működő háttérkapacitásokon keresztül hatékonyan közreműködhet az időjárásfüggő energiatermelő technológiák (például nap és szélerőművek) változó teljesítményének kiegyenlítésében.

A biogáz projektek száma uniós szinten évről évre növekszik, amelyre most további ösztönzőként hat az ambiciózus klímacélok teljesítése és a jelenlegi energiaválságból történő kilábalás is. A tagállamok saját maguk határozzák meg energiamixüket, ugyanakkor a tervezési folyamat során érdemes kihasználni az egyedi sajátosságokat és komparatív előnyöket. A jelenlegi piaci és politikai környezetben a fenntarthatóság már nem választható külön az energiatermeléstől és felhasználástól: minél több terméket állít elő egy ország a határain belül saját forrásból, annál függetlenebb lesz a külső tényezőktől. Az pedig, ha mindezt megújuló forrásból teszi, tovább növeli az előállított energia piaci értékét.

biogáz

Hirdetés

További cikkek a témában