Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Biztonságtechnika

Technikai megoldások az EHS szolgálatában

Az ipari forradalom napjainkban zajló negyedik szakasza nem csak az ipari termelést segítheti.

A sokak által „Connectivity”-nek, azaz magyarul talán leginkább a „dolgok összekapcsolásá”-nak nevezhető fejlődési szakasz a biztonságtechnikában is megjelenik, amely várhatóan az EHS területre is jelentős hatást gyakorol.

Tendenciák a vállalati biztonsági kultúrában

Részben a nemzetközi elvárásoknak, részben a cégek által támasztott igényeknek és nem utolsósorban a felelős személyek saját belső motivációjának köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalatok mindennapi életében az EHS menedzsment.

A területért felelős vezetők nemcsak az operatív tevékenységgel foglalkoznak, szakmai véleményük egyre nagyobb szerepet kap a vállalati döntéshozásban is, így jóváhagyásuk hiányában nem épülhet új gyártósor, nem bővítheti területét a gyár és nem alakulhatnak új folyamatok sem.

Napjaink EHS menedzserei jól képzettek, befogadók és innovatívak, az ipari szektorban határozottan érezhető az EHS menedzserek tevékenységének pozitív hatása. Feladataik ma még nagy részben manuális jellegűek, de a technológiai fejlődés várhatóan ezen a területen is nagyon rövid időn belül éreztetni fogja hatását.

A SPIE AGIS Fire & Security Kft. egy multinacionális vállalatcsoport hazai egységeként maga is élenjár az EHS kérdésekben. A vállalatcsoport komoly erőfeszítéseket tesz saját munkavállalóik és környezetük biztonságának érdekében.

A társaság − részben tapasztalati forrásai, részben pedig saját innovációs tevékenysége eredményeként − felismerte, hogy a biztonságtechnika által alkalmazott technológiai elemekre építve, azokat testre szabva olyan komplex megoldáscsomag alakítható ki, amely az EHS menedzserek számára a mindennapi életben rendkívül hasznos segítséget jelent, így a vállalat portfóliójában egyre több olyan komplex szolgáltatás található, amely kimondottan erre a területre fókuszál.

A vállalat a klasszikus biztonságtechnika és oltástechnika területéről érkezik, így alaptevékenysége a versenytársaihoz hasonlóan a biztonság- és oltástechnikai rendszerek telepítése, ugyanakkor mindig vezető szerepet töltött be az olyan innovatív és átfogó megoldások felkutatásában, amelyek megkülönböztetik versenytársaitól. Ebben nagy szerepe van annak, hogy társaság a TYCO (Johnson Controls) hazai vezető rendszerintegrátoraként hozzáfér a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő rendszerekhez és munkatársai rendszeresen vesznek részt nemzetközi képzéseken.

A vállalat vezetése az elmúlt években érdekes változásra lett figyelmes az ipari szektorban. Egyre több olyan igény jelentkezik ügyfeleik részéről, amely alapvetően klasszikus biztonságtechnikai rendszerek telepítésére vonatkozik, de nem klasszikus biztonsági, hanem inkább munkabiztonsági szempontból merül fel.

Ezen igények esetében a vállalat nagy részben a már jól ismert technikai alapelemeket veszi elő, ebből alakítja ki partnerei részére a legmegfelelőbb komplex megoldásokat, de emellett egyre gyakrabban ajánlja a konvencionális megoldásoktól eltérő, olyan merőben új technológiai elemek alkalmazását, amelyek néhány éve talán még elképzelhetetlenek lettek volna.


Az EHS rövidítés az Environment, Health and Safety szavakból tevődik össze és gyakorlatilag a munka-, tűz-, biztonság-, egészség,- illetve a környezetvédelem témakörét foglalja magába.

A HSE Health and Safety Executive jelentése: egészségügyi és biztonságtechnikai vezető


Testre szabott biztonsági rendszerek

A SPIE felismerte, hogy a hagyományos és innovatív biztonságtechnikai megoldások megfelelően testre szabva és egymással kommunikáló rendszerbe építve jelentősen hozzájárulhatnak az ipari létesítmények munka-, tűz- és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez.

A vállalat elkötelezetten keresi azokat a biztonsági elemeket, amelyek akár külön-külön, akár egyben részei lehetnek ennek az átfogó EHS koncepciónak.

Automatizált evakuációs folyamat

A SPIE jelenleg legkeresettebb megoldása az evakuációs folyamat egyik legfontosabb eleme, az evakuációs folyamathoz kapcsolódó gyülekezési pontok oly módon történő kialakítása/átalakítása, amely lehetővé teszi azt, hogy kiürítés esetén a mentést végzők számára egyértelmű legyen, hogy mennyien tartózkodnak még az épületben, illetve az adott gyülekezési pontokon. Nagyon sok létesítményben a folyamat még ma is manuális, holott a korszerű elektronikai rendszerek alkalmasak arra, hogy az egész folyamatot automatizálják.

Az automatizálás alapja, hogy egyértelműen tudjuk, hogy mennyien tartózkodnak a létesítményben. Ennek legmegfelelőbb módja a főbejáratnál elhelyezett mechanikus (forgóvilla, forgókapu, gyorskapu, sorompó stb.) beléptető rendszer alkalmazása, amely folyamatosan regisztrálja a be- és kilépő személyeket. Értelemszerű, hogy a beléptető rendszer szoftvere annál pontosabban tudja meghatározni a munkavállalók tartózkodási helyét, minél több mechanikus elem kerül elhelyezésre, így amennyiben a területen több épület is található, úgy érdemes mindegyikben a mechanikus beléptetés kialakítása.

Kiürítést igénylő havária esemény bekövetkezésekor a munkavállalóknak a kijelölt gyülekezési pontok egyikére kell eljutniuk minél gyorsabban. A korszerű gyülekezési pontok a vezeték nélküli megoldásoknak köszönhetően ma már szinte bárhol kialakíthatók. Az egyértelműen jelzett gyülekezési pontok megfelelő számú és olvasási sebességű kártyaolvasóval, továbbá kamerával, kommunikációs berendezéssel és szünetmentes világítással vannak ellátva. A szünetmentes világítás jellemzően 4 órás áthidalásra alkalmas. Nagyon fontos, hogy a gyülekezési pontokon fel kell készülni az akár többórás tartózkodásra, így gondoskodni kell a megfelelő aljzatról és esővédelemről is.

Videotechnika másképp

Különösen nagy fejlődés tapasztalható a videotechnikában, ahol a pár éve megjelenő IP alapú rendszerek már gyakorlatilag felváltották a korábbi analóg rendszereket. Ez a technológia könnyebb kezelhetőséget és jobb képminőséget hozott magával, emellett elérhetővé váltak már olyan képalkotó analitikai megoldások is, amelyek alapjaiban változtatják meg a korábbi szakmai alapvetéseket.

Napjaink modern videomegfigyelő rendszerei például felismerik az emberi alakot akár szélsőséges időjárási körülmények között is; alkalmasak arra, hogy jelezzék, amennyiben egy gépjármű nem megfelelő irányba halad; nagy pontossággal képesek lemérni a képen látható berendezés hőmérsékleti adatait és amennyiben a hőmérsékleti érték meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket, riasztást generálnak; vagy akár képesek riasztani, ha a megfigyelt személy elesik és mozgásképtelenné válik.

Speciális érzékelők

A biztonságtechnikai szempontból legfontosabb adatok és jelzések a meglévő alrendszerekből (tűzjelző, biztonságtechnika, CCTV stb.) érkeznek.

Az elérhető esettanulmányok arra is rávilágítanak, hogy egyre fontosabb a munkakörülmények környezeti feltételeinek mérhetővé tétele és az adatok tárolása, naplózása. Ezen igényeket kielégítendő, olyan speciális szenzorok telepítése is lehetővé vált, amelyek mérik a környezeti zajterhelést, a levegő minőségét, hőmérsékletét és páratartalmát, vagy akár a CO-szintet is.

A speciális érzékelők köre gyakorlatilag korlátlanul bővíthető, a korszerű épületautomatizálási rendszerben fellelhető szinte valamennyi szenzor alkalmazható.

Vezeték nélküli mobil tűzjelző és elsősegélyhívó

A megfelelő szintű védelem nem csak a vállalat normál működése során kiemelten fontos. Nem feledkezhetünk el azokról a helyzetekről, amikor egy-egy fejlesztés kapcsán a területen felújítási munkák zajlanak, esetleg új beruházás keretében átalakul vagy bővül a meglévő terület. Ilyen esetekben fokozottan kell fókuszálni a megfelelő szintű biztonság megteremtésére, hiszen ezek olyan átmeneti állapotok, amikor a jól bevált védelmi megoldások (pl. tűzjelző-, oltóberendezés, tűzszakaszolás stb.) részben vagy egészben nem alkalmazhatók. Ilyen átmeneti időszakokban nyújt megfelelő színvonalú, megbízható és gyors ideiglenes megoldást a WES vezeték nélküli mobil tűzjelző-, evakuációs és elsősegélyhívó rendszer. Előnye elsősorban a mobilitás, a könnyű és gyors telepítési, áthelyezési és bontási megoldásokkal, mind tűzvédelmi, mind balesetvédelmi szempontból megnyugtató megoldást kínálva a felelős EHS manager és felelős vezetők részére ezen átmeneti időszakokban is mind tűz-, mind balesetvédelmi szempontból.

Vészeseti tájékoztatás

Az érintett létesítmények nagy részében már működnek vészhangosító rendszerek, amelyek elsődleges célja a vészeseti tájékoztatás. Ezek jellemzően egyirányú kommunikációra − hangbemondásra, vagy előre rögzített szövegek bemondására − alkalmasak, de egyre inkább észlelhető az igény az olyan, kétirányú kommunikációt biztosító rendszerekre, amelyek képesek arra, hogy az emberi hangot kiszűrjék az ipari háttérzajból. A Commend kommunikációs eszközeit a vállalat kimondottan azzal a céllal fejlesztette ki, hogy a bajba került személyzet a legmostohább akusztikai körülmények között is képes legyen jelezni.

A vizuális megjelenő eszközök méretkorlátainak megszűnése, áruk csökkenése és a környezeti zajterhelés a vizuális megjelenítést is egyre keresettebbé tette.

Az informatikai hálózatra felfűzött megjelenítők lehetővé teszik a legfontosabb információk vizuális eljuttatását a segíteni tudók felé.

A kommunikációs eszközök közé tartoznak még a vészvilágító rendszerek is, amelyek korszerű LED-es és foszforeszkáló megoldásai szintén nagyban hozzájárulnak a biztonsághoz.

Szoftver platform

Az EHS szakemberek egyik legnehezebb feladata a különböző alrendszerek által előállított adatok folyamatos nyomon követése, értékelése.

A SPIE a hagyományos biztonságtechnikai alapokra építve egy olyan egységes szoftver platformot hozott létre, amely képes arra, hogy a meglévő alrendszereket integrálja, azok állapotát egy felületen megjelenítse és észszerű beavatkozási lehetőséget biztosítson az EHS menedzser részére. A társaság által kifejlesztett SMS rendszer (safety management system) a hagyományos, PC-n történő futtatás mellett okostelefonon, illetve tableten is elérhető az EHS menedzser számára.

A rendszer tetszőlegesen testre szabható, így az okostelefonos alkalmazás például ki tudja jelezni a létesítményben aktuálisan tartózkodók létszámát, a tűzjelző- és oltóberendezések állapotát, a külső- és belső hőmérsékletet, a zajterhelést és elérhetővé teheti akár a kamerák képeit is.

Amennyiben az EHS menedzser a napi munkavégzés során szabálysértést tapasztal, arról az alkalmazáson belül eltérési jelentést indíthat, amelyet fényképekkel és egyéb dokumentumokkal egészíthet ki, és egy vállalaton belüli intézkedésfolyamatot indíthat el.

Csak néhány példát kiemelve a lehetséges technikai megoldások közül láthatjuk, hogy ezek jól átgondolt és tervezett kiválasztásával és összehangolásával olyan komplex biztonsági megoldást tudunk az EHS managerek szolgálatába állítani, ami a munkájuk megkönnyítése mellett egy magasabb biztonsági szintet garantál a vállalat tulajdonosainak és szolgálja egyben a munkavállalók személyes biztonságát. Az együttműködő biztonsági megoldások az emberi kockázati tényezőket is minimalizálni képesek egy esetleges káresemény bekövetkezésében, hiszen a rendszerelemek egymást kiszolgálva és támogatva, egységes és így könnyebben befogadható kezelési megoldásokkal folyamatos ellenőrzést és szükség esetén gyorsabb, hatékonyabb beavatkozást tesznek lehetővé.

Szerző: Vecseri Sándor

system üzletág igazgató

Társszerző: Mohai Ágota

www.spie-agis.hu

Hirdetés

További cikkek a témában