Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Digitalizáció

Az SMC szerepvállalása az iparban dolgozó új generációjú szakképzett munkaerő biztosításában

A digitalizáció megváltoztatja világunkat az emberi tevékenység minden területén.

A digitális technológiák új horizontot nyitnak meg az ipari termelésben. Különösen a digitális technológiákkal kapcsolatos kommunikáció tekinthető korunk egyik legnagyobb előrelépésének. A munkaerőpiac szereplői új munkakörökkel és foglalkozásokkal találkozhatnak, így az oktatási intézményeknek is a folyamatosan frissülő versenyképes tudás átadására kell felkészülniük.

Manapság nem csak az emberek képesek egymással kommunikálni, így nem meglepő dolog az ember és gép közötti kommunikáció sem. A fejlődésnek köszönhetően már egymással dolgozó gépek között valósul meg az információcsere annak érdekében, hogy a működésük minél összehangoltabb és gördülékenyebb legyen. Ez egy új ipari termelési koncepciót tesz lehetővé, ismertebb nevén az Ipar 4.0-t. Ezen új technológiák tanulása és alkalmazása kulcsfontosságú tényező az ipari termelés hatékonyságának és versenyképességének növelésében.

A negyedik ipari forradalom megjelenése szükségessé tette a szakképzés és felnőttképzés rendszerszintű megújítását Magyarországon. E programot a kormány „SZAKKÉPZÉS 4.0” néven hirdette meg, melynek alapgondolata az, hogy magas színvonalú szakmai ismeretekre csak modern laboratóriumokban, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt műhelyekben tehetnek szert a diákok, így természetesen az iskolában tanított tartalmaknak és oktatástechnikai eszközöknek is folyamatosan meg kell újulniuk.

A szakoktatás különböző területei folyamatosan bővülnek a szakmákhoz kapcsolódó ipari szereplők képzési kínálatával. Ezen az oktatási platformon jelent meg az SMC Hungary Kft. is a Szakképzés 4.0 programhoz illeszkedő stratégiájával, melyben kiemelt szerepet kaptak és kapnak a modern oktató berendezések és digitális tananyagok az iskolai képzés támogatásában. Az elmúlt időszak igazán tartalmas és változatos volt, nem csak a hallgatóság, de a témák tekintetében is. Számos, a megrendelői igények által kidolgozott tematika szerint lezajlott oktatás mellett az SMC közreműködött egyetemi előadások, valamint szakközépiskolai órák megvalósításában, illetve egyes oktatási intézményekben a tananyag kidolgozásában, valamint korszerűsítésében. Ebből is látszik, a piaci szereplőknek igenis helyük van az oktatásban, azzal szoros együttműködésben, a tanulók számára értékes információk átadásával.

Az SMC a lehetőségen túl kötelességének érzi, hogy szaktudásával a jövő generációit támogassa. Hozzájáruljon ahhoz, hogy a jövőben olyan szakemberek kerüljenek az iparba, akik az SMC támogatásával hatékonyabb, magasabb hozzáadott értéket előállító termelést és szolgáltatást valósítsanak meg. Nem pusztán szakképzett, hanem az Ipar 4.0 szempontjainak megfelelő képzésben részesült munkaerő álljon rendelkezésre a jövőben. Az SMC filozófiája szerint az ipari vállalatok az újdonságaikat és fejlesztéseiket a szakmában érintett oktatási intézmények számára tegyék elérhetővé. Az oktatások során mindig ugyanaz a cél: elméletben és gyakorlatban jól felkészült, nyitott és problémamegoldó szakembereket kell képezni, akik ismerik és bátran alkalmazzák a kor legmodernebb műszaki vívmányait.

A cél megvalósítása érdekében sok szakmai napot megtartva került feltárásra a valós igény az ország különböző részein működő Szakképzési Centrumok közreműködésével; melyek keretében a szakképző intézmények, és azok működéséért felelős szakképzési centrumok vezetői és szakmai tanárai is megismerkedhetett az SMC profiljával, oktatási eszközeinkkel, és párbeszéd kezdődhetett az együttműködés további lehetőségeiről. Ez azonban nem egységes, mindenhol intézményre szabott megoldást kell keresni, figyelembe véve a helyi ipari elvárásokat és a szükséges, vagy hiányszakmaként jelentkező munkaerő képzési igényt. Ilyen elemek pl. a gyakorlatorientált projektfeladatok kiírása, szakelőadások, eszköz kihelyezések, laborfelszerelésben való szakmai és technikai támogatás, oktatási poszterek, ipar 4.0 projektek kiírása stb.

Ma már számos pályaorientációs napon, megtartott előadáson és konferencián túl, folyamatosan kötünk megállapodásokat oktatási intézményekkel a középszintű-, és a felsőoktatásban egyaránt. Az ország legkülönbözőbb pontjain veszünk részt oktató laborok kialakításában, melyek az iskolákon kívül a duális képzésben érdekelt iparvállalatok telephelyein is helyet kapnak.

SIF-400 oktatórendszer

A SIF-400 oktatórendszer ennek a stratégiának megfelelően került kialakításra. Az automatizált intelligens gyárnak köszönhetően az egyes gyártási szakaszok szempontjából a SIF-400 rendszer nagyon pontosan képes szimulálni a teljes gyártási folyamatot. Ez az ügyfélkonfigurációval kezdődik, amely létrehozza a virtuális megrendelést, és a késztermék kiszállításával ér véget, beleértve az összes közbenső fázist, például anyagkezelést, vagy kommunikációt a virtuális beszállítókkal.

Adottságai és képességei szerint megfelel az Ipar 4.0 filozófiájának. Modern technológiákat és fejlett gyártási koncepciókat alkalmaz, valamint bemutatja egy kapcsolódó virtuális vállalkozás valóságát, mindezt érthető nyelven, az iskolai oktatás és az ipari szereplők számára megfogalmazva. A teljes rendszer hálózati interfészekkel (LAN, WiFi stb.) is összekapcsolható, így a valós idejű adatgyűjtés révén minden folyamat nyomon követhető és optimalizálható. Így a karbantartási, gyártási és szállítási folyamatok pl. egy mobilkészüléken is ellenőrizhetők. Az egész rendszert a jövő technológiáival kapcsoljuk össze, mint például: AR (kibővített virtuális valóság), IoT, MES / ERP rendszer, RFID / BCR / QR / NFC technológia, OPC UA, mesterséges látás, AIV – autonóm eszközök, HMI, ipari kommunikáció, vezeték nélküli ipari kommunikáció.

Az új technológiák megtanulása az Ipar 4.0 témakörében az oktatókkal szemben is nagyobb igényeket támaszt, ezért a SIF-400 rendszer fontos része az oktatóanyagok átfogó halmaza, amely jelentősen segíti és egyszerűsíti a felhasználók és az előadók munkáját. Az anyagok nemcsak az egyes munkaállomások funkcióiról tartalmaznak információkat, hanem gyakorlati feladatokon keresztül mutatnak be minden olyan technológiát, amely beépül a SIF-400 oktatási rendszerbe. A rendelkezésre álló anyagok tartalmazzák a SIF-MES-400 szoftver részletes útmutatóját, annak jellemzőivel, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok kezelésére szolgáló szoftvercsomagot is.

Ez az oktatórendszer azonban megköveteli az automatizálás több területének átfogó alapszintű ismeretét, amelyre ez az új szemléletű tudás építhető. Az oktatási intézményekben (közép és felső szinten egyaránt), valamint a cégek oktatási laborjaiban oktató szakemberek és hallgatók segítséget kaphatnak digitális tananyag formájában ezen ismeretek elsajátításához. Az Ipar 4.0 szemléletből az is következik, hogy megfelelő digitális látásmód szükséges. Az SMC eLearning-200 csomagja 13 modulon keresztül mutatja be az automatizálás érdekes világát, és animációkkal, szimulációkkal, videókkal és narrációval teszi egyszerűbbé a megértés és tanulás folyamatát.

Iparunk így megszerezheti a szakképzett munkatársak új generációját, akiknek elméleti ismereteit tanulmányaik során átfogó gyakorlati tapasztalatok támasztják alá.

További információ: www.smc.hu

Hirdetés

További cikkek a témában