Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Egyéb

Gábor Dénes-díjazottak

Még decemberben adták át a Parlamentben a 2016-os Gábor Dénes-díjakat, mely az elmúlt év legsikeresebb hazai innovációit hivatott elismerni.

Gábor Dénes „külhoni” díjban részesült: Dr. Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az MTA külső tagja, a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, nevezetesen a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, széles körű nemzetközi visszhangot kiváltó, a gyakorlati, üzleti életben sokrétűen hasznosítható eredményeiért, melyek a gyógyszertervezésben, az informatika, a szociológia, a szabályozáselmélet, a biokémia és az orvostudomány terén, valamint a humán mobilitás vizsgálatában sikerrel alkalmazhatók, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás hírnevét a világban. Nagy sikerű népszerűsítő könyvei közelebb viszik a hálózatkutatás eredményeit a nagyközönséghez.

Néhány idei Gábor Dénes-díjban részesültről:

Bagaméry István, villamosmérnök, a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója, a vállalaton belüli világszínvonalú innovációs műhely létrehozásáért; számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, a világon elsőként piacra vitt, többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád kifejlesztésében, azok sikeres nemzetközi piacra vitelében; a debreceni új Nukleáris Medicina Központ létrehozása terén elért eredményeiért.

Dr. Simonyi Sándor gépészmérnök a TRIGON Electronica Kft. ügyvezetője, a gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, illetve a  járműkomponensek vizsgálati technológiáinak és tesztberendezéseinek fejlesztése terén elért, hazai és nemzetközi szinten elismert alkotó tevékenységéért, melyeket három önállóan és 27 társszerzőként elnyert szabadalom is fémjelez, s melyeket a hazai KKV szektor eredményesen hasznosít; továbbá az innovációs folyamatok megismertetésében, elterjesztésében, az egyetemi hallgatók gyakorlatorientált képzésében vállalt munkásságáért, a szakmai szervezetekben betöltött szerepéért.

Dr. Babcsán Norbert mérnök-fizikus, az Aluinvent Zrt. alelnöke és technológiai igazgatója, a XXI. század új anyagának, az alumíniumhabok fejlesztése, széles körű elterjesztése és üzemszerű gyártása területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, hazai és nemzetközi szabadalmakkal is védett innovatív tevékenységéért, konkrétan az új alumíniumhabból készült, mikrometeorit elnyelő panelek, űrtükör szendvicspanelek, irányított hővezetésű panelek termékfejlesztéseinek irányítása, a járműipari haböntvények, robbanásvédelmi panelek és az építőiparban használható alumíniumhab burkolati panelek fejlesztése terén elért eredményeiért.

Frank Péter gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója, a korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért, a magyar gazdaság húzóágazatában, a járműgyártásban az elektropneumatikus és az elektromechanikus fékrendszerek, a nehéz haszonjárművek alapvető járműdinamikai szabályozó algoritmusai, az autonóm járművek, a vasúti járművek üzemanyag-fogyasztást optimalizáló rendszerének fejlesztésében vállalt alkotó közreműködéséért, a nemzetközi színtéren működő kutató-fejlesztő kollektíva munkájának sikeres irányításáért, a magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenység bővítéséért.

Dr. Józsa János Balázs építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja, az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért; a tavi, folyami környezetben lejátszódó folyamatok innovatív vizsgálati módszereinek kifejlesztésében és a gyakorlatba való átültetésében; tavaink, folyóink vízgazdálkodási feladatainak megoldását segítő egyetemi és akadémiai kutatói műhely létrehozásában; a nagy felbontású mérési infrastruktúra és a nemzetközi együttműködések kialakításában; a mikrometeorológiai elmélet kidolgozásában; a vízfolyások vízminőségének modellezhetőségét segítő, meghatározó jellegű alkotó tevékenységéért, mely eredmények a hazai vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben hasznosulnak.

Dr. Szabó Csaba Attila villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa, a széles sávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért, a közösségi hálózati technológiák, alkalmazások és szolgáltatások, üzleti modellek innovatív kidolgozásáért és értékteremtő megvalósításáért, valamint a tudományos eredményeket bemutató nemzetközi szakmai konferenciák szervezéséért és angol nyelvű folyóiratok létrehozásáért, magas szintű főszerkesztői munkájáért.

Bővebben: innovacio.hu


Hirdetés

További cikkek a témában