Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Ajánló

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2022

Felhívás – A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri az ipar és a műszaki oktatás szereplőit, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar szakembereket.

A jelöltnek természettudományos szakterületek valamelyikén kiemelkedő: tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet kell folytatnia – itthon, vagy határainkon túl. Jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos vagy műszaki-szellemi alkotás létrehozásában közreműködőnek kell lennie, emellett megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységével hozzá kell járulnia a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez.

A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is. A díjak odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó), vagy határidőn túl beérkező jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy alárendeltségi kapcsolatban álló személy. A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A Kuratórium a felterjesztések alapján az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.

A Kuratórium a felterjesztések alapján sok éve folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes Életmű-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, 75. évnél idősebb, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületét.

A jelölés megkívánt tartalma:

  1. Kitöltött és aláírt adatlap
  2. Felterjesztés indoklása
  3. A jelölt szakmai életrajza
  4. Hivatkozott alkotások, eredmények listája
  5. Két ajánlólevél

Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. A jelölt és az ajánlók között nem lehet összeférhetetlenség. A Jelölő és az Ajánló (a felterjesztést támogató) nem lehet azonos személy.

A jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar!

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről.

A teljes jelölést (a jelölés megkívánt tartalma 1-5.) elektronikusan kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mail címre. Az aláírt adatlap eredeti példányát – ami tartalmazza az adatkezelési nyilatkozatot – postai úton is meg kell küldeni a 1112 Budapest, Hegyalja út 86. címre.

Az elektronikus teljes jelölés beküldési, a papíralapú adatlap postára adási határideje 2022. október 11. – magyar idő szerint 24 óra.

Hirdetés

További cikkek a témában